Středočeský KFS, OFS Benešov


Oznámení

08.03.2011 21:32

Vzhledem k neustálému poškozování majetku městyse a naší TJ (poškozování pletiva, laviček, poškození vstupní branky do areálu), dále pak k nevhodnému chování mladistvých návštěvníků dětského hřiště a před kabinami (požívání alkoholu atd.), rozhodl výbor TJ některé prostory monitorovat. Jedná se o : vstupní brána, prostory pod kabinami,dětské a tréninkové hřiště. Věříme, že tímto opatřením některé vandaly zjistíme a předáme k dalšímu správnímu řízení.

—————

Zpět